Missie


Het bevorderen van cultuurparticipatie is een belangrijke motor achter ons werk. Kennis maken met schoonheid in verbintenis met anderen. Samen verhalen vertellen en vorm en taal zoeken om jezelf, de ander en de wereld te verkennen. Antwoorden en nieuwe vragen vinden om vanuit kracht en vertrouwen een bijdrage te kunnen leveren aan je omgeving. 

De gedachte achter Het Huis van Aristoteles is dat volwassenen zich (weer) gaan realiseren dat samen spelen en samen kennis uitwisselen essentieel is. Het koesteren van fantasie en zintuiglijkheid is noodzakelijk. Ook voor de volgende generatie die een open geest hard nodig zal hebben om vanuit vertrouwen creatief en innovatief met kennis en verandering om te kunnen gaan.

Het Huis van Aristoteles wil een culturele plek bieden voor alle kinderen en hun familie om elkaar echt te ontmoeten om verbinding te zoeken met jezelf, de ander en de wereld. Het aanbod is daarom zoveel mogelijk passend, inspirerend en open voor zo veel mogelijk mensen. We denken aan kinderen met leermoeilijkheden, sociale achterstand of beperking. Ook houden we in de ontwikkelingsfase rekening met de grote diversiteit van culturele achtergronden van kinderen en hun families.
 

x