Werkwijze

Het kind staat centraal. Kinderen zelf zijn de grootste bron van inspiratie voor ons werk. De exposities roepen verwondering, herinnering, gevoel, fantasie en authenticiteit op waardoor nieuwsgierigheid en creativiteit worden geprikkeld. Op een speelse manier worden kinderen en volwassenen gestimuleerd tot onderzoekend en ontwerpend experimenteren, leren en creëren. Kind en volwassene worden uitgedaagd in het leggen van verbanden, buiten kaders durven denken en om zelf met oplossingen, vormen en verhalen te komen. Bezoekers kunnen meedoen en samen werken aan het vertellen en vormgeven van hun eigen verhaal.

Het Huis van Aristoteles vertaalt educatie naar een speciaal voor kinderen ingerichte rijke ontmoetingsruimte met een breed spectrum van leeromgevingen die vrij spel stimuleren en kinderen aanspreken op hun eigen culturele achtergronden, interesses en talenten. Hierbij is het integreren van verschillende kunstdisciplines en kennisgebieden in gevarieerde werkstations uitgangspunt. Vragen stellen, antwoorden zoeken, onderzoeken en delen met elkaar op een respectvolle, creatieve en persoonlijke wijze is een wezenlijk onderdeel van de werkwijze.

Omdat het kind vrij is raakt het kind niet uitgespeeld, ook niet bij herhaalbezoek. Het aanbod is door de samenwerking met andere kinderen steeds wisselend en opnieuw uitdagend. De weg van denken en verbeelden, naar mogelijke antwoorden en verhalen toe is de houvast die we kind en ouder bieden in een tijd waarin kennis zich heel snel ontwikkelt en ouders niet altijd overal antwoord op hebben. De werkstations zijn dusdanig ingericht dat samenwerken tussen kinderen en het kind met zijn familie en families onderling als vanzelf ontstaat.

Het Huis van Aristoteles doet dit door vanuit praktijkonderzoek en observatie aanbod te ontwikkelen die aansluit op de motoriek en interesses van kinderen. Deze worden vertaald in eenvoudig en breed in te zetten mobiele werkstations (eenvoudig te verplaatsen, betaalbaar en met weinig begeleiding). Zodat veel kinderen de kans krijgen betekenis te geven aan zichzelf en aan wat anderen maken en doen.

x